Disosiyatif Bozukluklar

Disosiyatif Amnezi

Amnezi, bazı deneyimlerin veya olayların kısmen veya tamamen unutulmasını ifade eder. Dissosiyatif amnezi tanısı almış bir birey, genellikle savaş, doğal afetler veya şiddet görmek gibi aşırı stresli veya travmatik bir deneyimin ardından önemli kişisel bilgilerini hatırlayamaz.

Depersonalizasyon / Derealizasyon Bozukluğu

Depersonalizasyon / derealizasyon bozukluğu, tekrarlayan depersonalizasyon, derealizasyon veya her ikisi ile ifade edilir. Depersonalizasyon, “kişinin tüm benliğinden veya benliğinin bazı yönlerinden yabancılaşma, uzaklaşma veya kopma” hali olarak tanımlanmaktadır (APA, 2013, s. 302).

disosyatif

Disosiyatif Kimlik Bozukluğu

Şu ana kadar, en iyi bilinen dissosiyatif bozukluk, önceden çoklu kişilik bozukluğu olarak adlandırılan dissosiyatif kimlik bozukluğudur. Disosiyatif kimlik bozukluğu olan kişiler, her biri iyi tanımlanmış ve birbirinden farklı iki veya daha fazla ayrı kişilik veya kimlik sergiler. Aynı zamanda ‘diğer’ kimliğin kullanıldığı süre boyunca hafıza boşlukları yaşarlar (örneğin, alışveriş çantalarında veya eşyalarının arasında tanıdık gelmeyen eşyalar bulabilirler) ve bazı durumlarda bir çocuk sesi veya ağlayan birinin sesini işitme gibi durumlar yaşanabilir (APA, 2013).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir