Blog

Kişilik Bozuklukları

Kişilik terimi, genel olarak, kişinin sürekli, tutarlı ve ayırt edici düşünme, hissetme, hareket etme ve dünyayla ilişki kurma biçimini ifade eder. Kişilik bozukluğu olan kişiler, kültürlerinin beklentilerinden önemli ölçüde farklı olan, yaygın ve esnek olmayan, ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlayan, sıkıntıya veya bozulmaya neden… Daha fazlasını oku »Kişilik Bozuklukları

Disosiyatif Bozukluklar

Disosiyatif Amnezi Amnezi, bazı deneyimlerin veya olayların kısmen veya tamamen unutulmasını ifade eder. Dissosiyatif amnezi tanısı almış bir birey, genellikle savaş, doğal afetler veya şiddet görmek gibi aşırı stresli veya travmatik bir deneyimin ardından önemli kişisel bilgilerini hatırlayamaz. Depersonalizasyon / Derealizasyon Bozukluğu Depersonalizasyon / derealizasyon… Daha fazlasını oku »Disosiyatif Bozukluklar

Şizofreni

Şizofreni; düşünce, algı, duygu ve davranıştaki büyük bozulmalara karşılık gelen yıkıcı bir psikolojik bozukluktur. Nüfusun yaklaşık %1’i yaşamları boyunca şizofreni yaşar ve genellikle bozukluk ilk olarak erken yetişkinlik döneminde (20’li yaşların başından ortalarına kadar) tanılanır. Şizofreni, dissosiyatif kimlik bozukluğu (bilinen ismiyle çoklu kişilik bozukluğu) ile… Daha fazlasını oku »Şizofreni

Duygudurum Bozuklukları

Zeynep bütün gün ağlamakta, değersiz olduğunu, hayatında umuda yer olmadığını düşünmekte ve yataktan çıkamamaktadır. Nalan tüm geceyi uykusuz geçirmekte, çok hızlı konuşmakta ve parası olmamasına rağmen Trendyol’da kıyafet için 3.000 TL harcadığı bir alışveriş çılgınlığına devam etmektedir. Azra’nın kısa süre önce bir bebeği olmuştur. O… Daha fazlasını oku »Duygudurum Bozuklukları

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Bir kişinin TSSB teşhisi alması için, “ölüm veya ölüm tehlikesi, ciddi yaralanma veya cinsel şiddet” içeren travmatik bir deneyime detaylıca maruz kalmış olması, deneyimlemesi veya şahit olması (örneğin, ilk müdahale ekibinden biri) gerekmektedir (APA, 2013, s.271). Bu deneyimler, savaş, tehdit veya fiziksel saldırı, cinsel saldırı,… Daha fazlasını oku »Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar, genellikle zorlayıcı, rahatsız edici düşünceler ve tekrarlayan davranışları içeren, binişik bir takım bozukluktur. Birçoğumuzun zaman zaman istenmeyen düşünceler aklına gelir (örneğin, diyet yaparken çikolata aşermek gibi) ve birçoğumuz ara sıra tekrarlayan davranışlarda bulunur (örneğin, kapıyı veya prizleri birkaç kez kontrol etmek… Daha fazlasını oku »Obsesif Kompülsif Bozukluk

Kaygı Bozukluğu

Herkes zaman zaman bazı şeylerle ilgili kaygı duyar. Kaygı da en az korku kadar olağan ve işlevsel bir duygudur. Bunun yanında kaygı, korku ile yakından ilişkili olsa da, iki olgu önemli farklılıklara sahiptir. Korku, yakın bir tehdide anında tepki vermeyi içerirken; kaygı, potansiyel bir tehdit,… Daha fazlasını oku »Kaygı Bozukluğu

Uzman Klinik Psikolog Merve Alkaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur.  Ardından Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaparak, ‘Algılanan Ebeveynlik Stili ile Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Aracı Rolü’ konulu tez ile uzman klinik psikolog ünvanı almıştır. Uludağ Üniversitesi Yetişkin Psikiyatri servisi, NP İstanbul… Daha fazlasını oku »Uzman Klinik Psikolog Merve Alkaş

Uzman Klinik Psikolog Betül Güldal

Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur.  Ardından Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaparak, ‘Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık, Öfke İfade Tarzları ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ konulu tez ile uzman klinik psikolog ünvanı almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi… Daha fazlasını oku »Uzman Klinik Psikolog Betül Güldal